Cultiva Barnehage AS

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Resultat fra årets bruker undersøkelse

  24/04/2017

  Vi har nå lagt ut bruker undersøkelsen for 2017.

   

  Denne finner dere under dokumenter.

   

  Tusen takk til alle foreldre som har svart og tilliten dere viser oss.

   

  Vi skal jobbe hardt fremover for å ivareta og videre utvikle et kvalitativt godt og allsidig barnehage tilbud.

 • Hente og bringe ordning

  17/01/2017

  Barnehagen tilbyr hente og bringe ordning fra høsten 2016.

   

  Tilbudet gjelder i første omgang barn i Laksevåg(Loddefjord)- Fyllingsdalen området hvor foreldrene selv ikke har transport muligheter.

  Vi  henter og leverer barn på faste tidspunkter på en avtalt møte plass i nærmiljøet. 

  De av foreldrene som ønsker denne ordningen bes opplyse om dette i email til barnehagen i forbindelse med barnehage søknaden.

   

  Vi har fortløpende opptak av både små og store barn gjennom hele året.

   Barnehagen har også byttet navn, men siden her vil ikke være oppdatert lenger.

  Hjertelig velkommen som søker her hos oss:-)

 • Barnehagen skal gjøre endringer i drifts konsept

  11/08/2016

  Fra og med neste barnehage år vil barnehagen endre drifts konseptet noe.

   

  Vi vil også fremover fokusere på natur og ha frilufts gruppe men vi skal satse  mer på kultur i tråd med Bergen kommunes prosjekt "Den kulturelle bæremeisen"

  Den  en kulturelle bæremeisen (DKB) er ledd i Bergen kommunes kunst og kultursatsing på barn og unge, og vi jobber nå med å utvikle våre planer og opplegg i en retning som tar opp i seg vesentlige trekk ved dette prosjektet.

  Barnehage året er i sin spede begynnelse og vi er så smått begynt med høstens første eventyr knyttet til Kunst, kultur og kreativitet. Vi leser og dramatiserer eventyret og bearbeider inntrykket gjennom ulike kunst og håndverks metoder.

   

  Vi gleder os til fortsettelsen.:-)

   

   

 • Facebook

  14/01/2016

  Vi har nå Facebook side for barnehagen hvor en er åpen. Denne vil etterhvert erstatte hjemme siden vår.

   

  Denne finner dere på Facebook når dere søker opp navnet vårt, Mathopen natur og frilufts barnehage:-)

  Her vil vi legge ut info, bilder og diverse events i tiden som kommer. 

   

   

 • Ledige barnehage plasser

  13/07/2015

  Vi har noen ledige plasser både på små barns avdelingen og stor barns avdelingen fra høsten. Hjertelig velkommen som søker.

 • Nytt Barnehage år og nye muligheter:-)

  22/09/2015

  For barnehage året 2015-2016 skal vi fokusere på fag området Natur, Miljø, og Teknikk. Vi vil ha særlig fokus på miljø vern, samt natur faglige fenomener.I miljø vern biten følges vi av de gamle, kjente og kjære Blekk Ulf figurene som skal veilede barna i Miljø vern på ulike viser innenfor og utenfor barnehagen.Vi er også i gang med Geo catching  og har lagt ut en skatt hvor kordinatene ligger ute på nettet.

   Vi arbeider etter  alders delte grupper får å kunne lage opplegg spesiell tilpasses alder og modning.

   Med bussen vil vi dra på kryss og tvers i Bergen og omegn og utforske nye steder.  Vi vil da også kunne søke opp Geo skatter og legge ut nye skatter selv. Dette synes barna er både spennende og morsomt samtidig som de lærer noe om teknikk. Barna følger selv med på nettet og vi vil gjennom året bruke netter aktivt både til å søke opp nye Geo skatter i tillegg til dem vi legger ut selv.

   

  For de aller yngste handler det mest om sanse opplevelser. Gjennom kunst og håndverk, ute aktivitet og turer kan de erfare og lære gjennom det i tillegg til at de gjennom leken naturlig utforsker omgivelsene, seg selv og omverdenen.

   

  Vi gleder oss til et nytt barnehage år og ønsker gamle og nye hjertelig velkommen til nytt barnehage år:-)

   Årplanen finner du her

   

 • Mathopen natur og friluftsbarnehage

  04/02/2016

   "Barn i og for naturen"

   

  Barnehagens eierform er aksjeselskap og eies av Renate Lundgren.Overordnet målsetning for barnehagen er å utvikle små, brukervennlige og fleksible barnehager med vekt på høy kvalitet og trivsel for både barn, foreldre og ansatte. For å nå disse målene vektlegger vi:

   
  - Vi tilbyr kun heldagsplasser, 100%.
  -varierte opplegg inne og ute
  - fokus på natur, friluft og miljø
   -fokus på personalet med gode kurs og utviklingsmuligheter
  - stor andel faglært personale
  - søsken prioritet

   

  Hente/bringe tjeneste  ved behov for dette. Da henter og leverer vi barna deres på faste tidspunkter.

   
   
  Barnehagen åpnet i månedskiftet mars/april 2007 og tilbyr ca 31 plasser totalt fordelt på 14 barn på småbarn gruppen og 17-18 på storbarns/frilufts gruppen.

  Mathopen natur og frilufts barnehage er lokalisert i leide lokaler i Hillerenveien 17, ca 5 min kjøring fra Vestkanten, og ca 1 min. kjøring fra Haakonsvern.

  Beliggenheten ved inngangen til Alvøen skogen gjør at vi med letthet og i trafikksikker vei kommer oss ut i naturen.
   
  Vi har fokus på natur og friluftsliv, og frilufts gruppen/Bjørnehiet vil tilbringe store deler av uken i naturen og ulike aktiviteter.
   
  Småbarn gruppen/ Røyskattene ,vil også tilbringe mye tid ute, men tilpasset alderstrinnet, og vær og vind.
   
  Vi bruker Lavvo på mange av turene våre,  og med en flott  naturlekeplass i skogen, kort vei fra barnehagen, har vi alt vi trenger for å stimulere til motoriske sterke, glade og friske barn.
   
  Barnehagen  tilbyr høy kvalitet, brukertilpasning og fleksibilitet til barn, foreldre og personale og har som målsetning å kunne være medvirkende til et barnehagetilbud med fokus på barn og foreldre med høy faglig kvalitet.

  Barnehagen har en stabil personale gruppe hvor latteren henger løst og hvor man er gode på å se hverandre og være til hjelp for hverandre. Det gode klimaet innad i barnehagen "sitter i veggene"neo som også smitter over på barna. Vi er stolte av barnehagen vår og  glad i jobben vår.

   

  Barnehagen har særlig fokus på de yngste barna og har av denne grunn gruppeinndeling hvor 1-åringene er i egen gruppe store deler av dagen. Dette gjør at hverdagen oppleves trygg og forutsigbar for dem.

  2 og 3-åringener er i egen gruppe 3 dager i uken, og 4-og 5-åringene har sine opplegg og turer 3 dager i uken.

  Dette er gjort for å kunne tilpasse faglige opplegg spesifikt for alderstrinnet og bidrar til at barna får større medvirkning i hverdagen.

   
  Av samme  grunn vil vi ha en noe høyere personaletetthet enn mange andre barnehager.
   
  Av de ansatte har 3 pedagog utdanning og 1 Filosofi bakgrunn.De øvrige assistentene har god erfaring og kompetanse fra barnehage.
   
  Av  ansatte er 3 menn.
   

  Barnehagen har egen minibuss som tar oss rundt omkring i Bergen på våre mange turer og aktiviteter.Vi er hyppig på akvariet,fløyen og diverse museum rundt omkring og er flittige brukere av barnas kulturhus. Vi vektlegger mange og varierte opplevelser med og for barna . Barnehagen jobber med prosjekter  årlig der vi går i dybden av et tema innenfor fagområdene.  Fokus i år er Natur, miljø og teknikk.

  Annen info:
   
  Foreldrebetaling:
  2655  pr. mnd + matpenger og eventuelt tur/aktivitets penger.
  Mer om barnehagens rammer kan leses i vedtektene som kan lastes ned på forsiden av hjemmesiden.

   

   

  Lenke til elektronisk søknadskjema for foreldre:

  Her kan du også sørge for at informasjonen for ditt barn er oppdatert! 

  søknadsskjema hos Bergen kommune

   

   

   

Dokumenter du kan laste ned